Custom

Acord furnizare

ACORD DE FURNIZARE
Acest Acord conţine dispoziţii pentru termenii de livrare pentru operele contribuabililor şi este o completare a Termenilor si conditiilor de utilizare, a Politicii de Confidentialitate si a Acordului de Cumparare.
  

1. DEFINIŢII
Site : reprezinta site-ul www.zappermedia.ro si administratorii sai , inclusiv elemente de hardware, software, baze de date, fişiere, interfeţe, algoritmi, utilizatorii înregistraţi şi datele acestora.
Fişier: o fotografie, de vector imagine, video sau alte opere care sunt prezentate pe Site, împreună cu informaţii descriptive şi toate celelalte documentaţii necesare (de ex. , Formular cedare drepturi de imagine)
Utilizator: un utilizator inregistrat in Site. Există două tipuri de utilizatori: cumparator si contribuabil.
Cumparator: utilizator înregistrat pentru a achiziţiona, folosind diverse metode, drepturile de a utiliza Fişierele afişate şi transmise de pe site-ul Web si/sau opere de arta.
Contributor/Artist: un individ (sau persoana juridica) care este un autor de, sau poseda toate drepturile pentru fişierele/operele de arta  pe care el/ea le oferă pe Site pentru afişarea, transmiterea si/sau spre vânzare catre cumparatori.
Încărcare: actul prin care un contribuabil transmite unul sau mai multe fişiere catre  Site cu scopul de a fi afişate, transmise şi/sau vandute catre cumparatori; 
Parteneri: companiile afiliate, parteneri de afaceri si alte terte parti care au contract cu zappermedia.ro cu scopul de a afişa, transmite si/sau de a vinde opere catre cumparatori.
  

2. DISPOZITII GENERALE
Acest Acord specifică relaţia juridică dintre Zappermedia.ro ca operator de site Web şi un Contributor de opere pentru site-ul Web. Autorul numeste zappermedia.ro ca agent de distribuţie şi licenţiere a operelor sale, fie pe o bază exclusivă sau neexclusivă. Dupa acceptarea conditiilor prezentului Acord, contribuitorul poate încărca fişiere pe Site, respectând termenii şi condiţiile din prezentul Acord pentru fiecare Fişier încărcat. Prezentul acord intră în vigoare în momentul  înregistrarii contului pe Site-ul Web şi este valabil până la momentul rezilierii. Dacă termenii sau condiţiile stabilite în acest document sunt inacceptabile pentru Contributor, el/ea ar trebui să rezilieze prezentul Acord în conformitate cu metoda de mai jos.
  

3. FURNIZAREA DE FIŞIERE
Contributorii pot incarca fisiere cu ajutorul instrumentelor interne  sau al altor instrumente aprobate de zappermedia.ro (de ex. , FTP). Zappermedia.ro este singura parte care are dreptul de a decide  care dintre fisierele  prezentate de contribuabil sunt potrivite pentru postarea pe Site. Ambele părţi sunt de acord că toate fişierele încărcate de Contributor sunt supuse regulilor stabilite de zappermedia.ro.
   
4. CERINŢELE DE FIŞIERE PENTRU A FI ÎNCĂRCATE
Prin  incarcarea fisierelor, un Contributor confirmă şi garantează că:
Contributorul este proprietarul tuturor drepturilor de autor şi drepturilor conexe pentru acest fişier;
Fişierul Încărcat nu a fost folosit niciodata si nu va fi utilizat de contribuabil pentru crearea de logotyp-uri, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate, fie pentru uz personal sau pentru terti;
Toate Fişierele care conţin imagini de oameni sau proprietatea privata trebuie sa fie insotite de permisiunile adecvate (cu excepţia pentru fişiere marcat pentru "Editorial utilizaţi numai" );
Contribuabilul care reprezinta interesele unei companii, afaceri sau grup de persoane asigură ca poseda toate documentele necesare şi permisiuni privind drepturile de autor şi drepturile conexe pentru fiecare  fişier, precum şi dreptul de a vinde fişierele pentru uz comercial.
  
5. DELEGAREA DE AUTORITATE
Contributorul autorizează zappermedia.ro sa fie un agent care oferă licenţe  exclusive sau ne-exclusive  terţilor cumpărători. Zappermedia.ro şi potenţialul proprietar al licentei au dreptul de a reproduce, folosi, publica, republica, comprima, şi transfera fişierele, precum şi drepturile de a schimba, modifica, crea şi de a vinde tipărituri sau copii ale acestora, create folosind tehnologii diferite.
Prin acceptarea termenilor prezentului Acord, Contributorul acordă o garanţie pe viaţă, în întreaga lume, exclusivă sau neexclusivă, netransferabilă (sub)licentele pentru utilizatorii finali în deplină conformitate cu termenii de site si acordurile de licenţă. 
Zappermedia.ro îşi rezervă dreptul de a utiliza fişierele ca parte a propriei activităţi sau activitatii unor terţe părţi  legate de emiterea de licenţe pentru fişiere, scopuri promoţionale, marketing şi publicitate. Contributorul este de  acord ca el/ea nu va fi platit pentru utilizarea fişierelor sale in astfel de scopuri. 
Zappermedia.ro îşi rezervă dreptul de a distribui fişierele de pe site-ul Web nu numai direct, ci si prin parteneri. Contributorul consimte că zappermedia.ro are dreptul de a acorda  Partenerilor prin acorduri separate drepturi specifice. Zappermedia.ro are implicit dreptul de a oferi partenerilor accesul la fişierele acceptate pe Site-ul Web prin propriile interfete de programare (API) sau orice alte mijloace aprobate de zappermedia.ro, cu conditia ca acest acces sa nu încalce dispozitiile din  Acordurile de licenţă.  
Suma de platit pentru compensarea contributorului poate varia, în funcţie de mai mulţi factori. Este pe deplin inteles că modificările comisioanelor pot fi facute de catre zappermedia.ro fără nicio notificare prealabila. 
Prin acceptarea prezentului Acord, contributorul isi da consimţământul pentru ca zappremedia.ro sa detina controlul asupra sumelor pe care acesta le are de incasat pentru Fişiere vândute prin parteneri.
  
6.  PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Contributorul intelege  că Zappermedia.ro interzice Încărcarea oricarui fişier sau informaţii descriptive daca prin acestea se violeaza dreptul de autor, patentul, marca comercială, dreptul de proprietate sau oricare alte drepturi similare prevazute de lege. Contributorul recunoaşte şi este de acord că Zappermedia.ro, administratorii sai,  angajaţii, partenerii, agentii sau filialele sale nu sunt răspunzători pentru nicio dauna directa sau indirecta rezultata din acte intenţionate sau accidentale aparute din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza oricare fişier disponibil pe site-ul Web. Fişierele marcate "Personal use only" /”Creative Common License” sunt transferate pe baza Licenţei Standard Limitata şi nu pot fi utilizate pentru scopuri promoţionale sau comerciale. Aceste fisiere ar putea contine imagini de oameni, proprietati private, mărci comerciale, şi alte articole pentru care nu se stie daca au fost obtinute permisiunile necesare (cedarea dreptului de imagine si/sau autor), 
  
7. LOGIN SI PAROLA
Contributorul înţelege că Zappermedia.ro utilizează login-ul si parola ca unic mijloc de stabilire a identitatii unui contribuitor . Contributorul este de acord ca el/ea are intreaga responsabilitate pentru fiecare acţiune intreprinsa  pe site-ul Web de catre orice utilizator logat cu ajutorul username-ului si al parolei  sale, inclusiv orice Upload la Site-ul Web, iar consecintele fiecarei astfel de actiuni sunt supuse termenilor din prezentul Acord şi acordurilor de licenţă standard şi extinse.
  
8. MANAGEMENTUL  SITE-ULUI  WEB
Zappermedia.ro nu are capacitatea de a controla toate regiuniile, sau orice alt schimb de informaţii efectuate pe Site-ul Web, şi nu este responsabil pentru orice astfel de schimburi. Zappermedia.ro are dreptul de a elimina,  şterge, edita sau bloca orice Fişier sau parte a acestuia care pot fi considerate de Zappermedia.ro ca incalcand prezentul Acord sau drepturile de proprietate intelectuală sau private, inclusiv drepturi similare ale unor terte parti, sau fiind în caz contrar inacceptabile.Contributorul isi da acordul pentru confiscarea oricaror sume care erau platite pentru aceste fisiere. De asemenea Zappermedia.ro îşi păstrează dreptul de a corecta erorile şi de a edita informaţii din fisierele contributorului, la discreţie.
  
9. INFORMAŢII CONFIDENŢIALE
Zappermedia.ro îşi rezervă dreptul de a folosi informaţiile confidenţiale furnizate de contribuabil, inclusiv orice date, programe, fişiere, etc. , şi în retur promite sa asigure protectia informatiilor confidentiale, in conformitate cu Politica de confidenţialitate a Site-ului Web. Autorul este singurul responsabil pentru toate informaţiile pe care el/ea oferă la Zappermedia.ro. 
Contributorul confirmă că informaţiile obţinute la acceptarea prezentului Acord şi cu ajutorul Site-ul Web pot fi confidenţiale, personale şi/sau valoroase pentru Zappermedia.ro, şi este de acord că pe durata prezentului Acord şi după ce acordul este reziliat, el/ea nu are dreptul de a divulga sau utiliza orice parte a informaţiilor confidenţiale, fără permisiunea scrisă a Zappermedia.ro, cu excepţia cazurilor explicit prezentate în acest Acord.
  
10. DECLARATII SI GARANTII
Prin acceptarea regulilor prezentului Acord, autorul declară şi garantează următoarele:
Autorul are drepturi legale şi toate autorităţile necesare şi suficiente pentru a accepta prezentul acord, este proprietarul unic şi exclusiv al operelor, are dreptul de a acorda licentele specificate în termenii acestui acord, şi nu va încărca sau va acorda drepturi pentru orice Fişiere fiind în conflict cu prezentul Acord;
Niciun fişier incărcat pe Site nu conţine mecanisme sau mijloace de protecţie care pot interfera cu editarea sau copierea Fişierelor prin mijloacele permise de prezentul acord ;
Fişierele furnizate nu conţin coduri de program dăunătoare, viruşi, viermi, troieni sau orice alt software invaziv, distructiv sau malitios; acestea nu sunt parte a vreunui  sistem DDoS; acestea nu contin alte mecanisme sau dispozitive destinate modificarii, întreruperii sau deteriorarii de fişiere sau a site-ul Web;
Fisierele conţin  informaţiile necesare si suficiente pentru vanzarea lor pe Site ; informaţiile sunt complete şi exacte şi nu conţin falsuri, date necorespunzatoare sau contradictorii ;
Fişierele furnizate Zappermedia.ro sunt  opere originale;
Fisierele, precum şi informaţiile incluse, nu încalcă legea drepturilor de autor, drepturile de proprietate sau alte drepturi conexe.
Contributorul declara si garanteaza că el/ea:
Nu licentiaza fişiere care sunt proprietatea altor autori (cu excepţia când fişierele sunt proprietatea unui grup de autori care îi aparţine colaboratorului şi pentru care Contributorul are exclusivitate asupra drepturilor de licenţiere);
Nu licentiaza Fişierele dacă nu detine toate documentele solicitate legate de publicarea şi distribuirea acestor fişiere.
  
11. COMPENSARE
Suma compensaţiei plătite pentru contribuabil poate varia, în funcţie de metoda utilizată de cumparatori sau parteneri pentru a obţine operele, anumite canale prin care operele sunt puse la dispoziţia cumpărătorilor, de dimensiunea imaginii achiziţionate, şi de termenii contractelor individuale între Zappermedia.ro şi partenerii sai. În plus, compensatia platita contributorului depinde, de asemenea, de tipul contului pe care contributorul il detine pe zappermedia.ro 
Zappermedia.ro poate fi obligat să reţină impozitele de la contributori' , în funcţie de  informaţiile furnizate de contribuabil şi informaţiile furnizate de autorităţile fiscale.  
Platile drepturilor cuvenite contributorului se vor face lunar, in prima saptamana a lunii curente pentru vanzarile din luna precedenta, exceptie facand situatia in care suma de plata este mai mica de 50 ron. 
  
12. REZILIEREA ACORDULUI ŞI IMPLICAŢIILE SALE
Prezentul Acord este valabil până la încetarea sa. Autorul are capacitatea şi dreptul de a rezilia prezentul Acord în orice moment.
Pentru rezilierea acordului, autorul trebuie să trimită o notificare zappermedia.ro cu  cel puţin 30 (treizeci) zile în avans , folosind formularul din sectiunea Contactaţi-ne. Zappermedia.ro poate , de asemenea, anula acordul in orice moment si pentru orice motiv.
În caz de reziliere, Zappermedia.ro afirmă următoarele:
Toate fişiere încărcate de Contributor vor fi scoase de pe site-ul Web în termen de 30 (treizeci) zile de la data încetării acordului;
Zappermedia.ro are dreptul şi posibilitatea de a continua licenţierea fişierelor acceptate până la data retrageri lor de pe site;
La expirarea Acordului si după încetarea sa, în conformitate cu termenii şi dispoziţiile din prezentul Acord, zappermedia.ro va achita sumele datorate  contribuabilului pentru licentele emise către cumpărător în perioada de tranziţie în conformitate cu toate drepturile enunţate în prezentul Acord sau cerute de lege;
Dacă Zappermedia.ro are suficiente motive să suspecteze Contributorul de activitati frauduloase, zappermedia.ro îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul, de a şterge contul şi/sau de a opri orice plăţi catre contribuabil.
  
13. LIMITAREA DE PASIVE
Artistul înţelege şi îşi asumă întreaga responsabilitate şi orice risc atunci când utilizeaza Site-ul  şi/sau serviciile de pe site-ul zappermedia.ro. 
Zappermedia.ro, administratorii, angajaţii, partenerii, acţionarii şi agenţii sai nu sunt responsabili pentru eşecuri de orice fel sau perturbarea funcţionalităţi siteului din care rezultă pierderea de informaţii, de afaceri, profit sau alte pierderi financiare pentru contribuabil sau cumpărător. 
  
14. CONTACTE
Pentru orice întrebări referitoare la prevederile prezentului document, vă rugăm să contactaţi zappermedia.ro folosind formularul sau informatiile de contact prezentate pe Site la pagina Contactaţi-ne.
  
15. CONFIRMARE
PRIN ACCEPTAREA PREZENTULUI ACORD, CONTRIBUTORUL RECUNOAŞTE CĂ EL/EA A CITIT ACEST ACORD, IL ÎNŢELEGE, ŞI A AVUT POSIBILITATEA SĂ CAUTE CONSILIERE JURIDICĂ INDEPENDENTĂ ÎNAINTE SĂ ACCEPTE. 
 ACCEPTAND SA FIE CONTRIBUTOR EXCLUSIV SAU NEEXCLUSIV ZAPPERMEDIA.RO ,  CONTRIBUTORUL  ACCEPTĂ ÎN CONSECINTA, TERMENII ŞI CONDIŢIILE DIN PREZENTUL ACORD, DIN TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE, POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI ACORDUL DE CUMPARARE.